DATA PRIVACY STATEMENT

De veiligheid van uw persoonsgegevens nemen wij, The Cloakroom B.V. (in het vervolg ‘The Cloakroom’ en ‘wij’) zeer serieus en de richtlijnen ten aanzien van wetgeving voor gegevensbescherming volgen wij nauwkeurig. Persoonlijke informatie wordt op deze site alleen verzameld voor technische doeleinden. Bovendien worden persoonsgegevens alleen verstrekt of doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de verwerking van het contract of als er een andere rechtsgrondslag is voor het doorgeven van gegevens. Verzamelde gegevens mogen zonder wettelijke toestemming niet voor andere doeleinden worden verkocht of gedeeld met derden.

De onderstaande verklaring biedt een overzicht van hoe wij de veiligheid van gegevens waarborgen alsmede de doeleinden waarvoor bepaalde soorten gegevens worden verzameld.

1. CONTACT

De contactpersoon en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is

The Cloakroom B.V.

Het Lentfert 51

7547 SN Enschede

Telefoon: +32 (3) 808 1817

E-Mail: service@outfittery.be

Als u vragen heeft over de gegevensbescherming van The Cloakroom, neem dan contact op met onze Data Protection Officer, te bereiken via bovenstaand postadres of per e-mail op service@outfittery.be.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u onze website gebruikt of ermee communiceert (door bijvoorbeeld een Cloakroom Box te bestellen), worden er gegevens van u verwerkt.

Deze gegevens bevatten informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Ze bevatten met name informatie waarmee wij u als persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, uw telefoonnummer, uw adres of e-mailadres. Een natuurlijk persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, wordt reeds als identificeerbaar beschouwd.

Statistische gegevens die wij verwerken, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan onze website, en die niet direct met u in verband kunnen worden gebracht, vallen niet onder de term 'persoonlijke gegevens'.

2.1. GEGEVENSVERWERKING BIJ BEZOEK AAN DEZE WEBSITE

The Cloakroom verwerkt automatisch de informatie (bijv. in server-logbestanden) die uw browser ons toestuurt wanneer u deze website bezoekt.

Deze zijn:

* Type browser en versie

* Gebruikt besturingssysteem

* Doorverwijzende URL (de site die u daarvoor bezocht)

* Host-adres van de gebruikte computer (IP adres)

* Tijdsduur server request

Deze gegevens worden niet aan een specifiek persoon gekoppeld door The Cloakroom. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen, en worden verwijderd nadat ze statistisch zijn geëvalueerd, of geanonimiseerd volgens de privacybescherming.

De gegevensverwerking is nodig om uzelf te kunnen informeren over de inhoud van The Cloakroom. Rechtsgrondslag is artikel. 6 alinea. 1, b) AVG.

2.2. GEGEVENSVERWERKING VAN INGELOGDE GEBRUIKERS

The Cloakroom is een zeer persoonlijke dienstverlener. Wij verzamelen gegevens van onze klanten om een optimale service te kunnen bieden en deze voortdurend te verbeteren. Voor deze doeleinden verzamelen wij adresgegevens en persoonsgegevens zoals kledingmaat en stijlvoorkeuren, evenals andere, soortgelijke, informatie. Wij onderkennen dat deze gegevens gevoelig zijn en speciale bescherming behoeven. Zodoende spannen wij ons met alle daarvoor vereiste middelen in voor de bescherming van deze gegevens.

Om gebruik te kunnen maken van alle diensten die The Cloakroom aanbiedt, moet de gebruiker inloggen en de genoemde gegevens verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om de producten en diensten van The Cloakroom te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het bestellen van een Cloakroom Box. Het wordt ook gebruikt om te reageren op vragen en klachten over onze service. Wij verwerken uw gegevens voor het plaatsen en beheren van uw bestelling, inclusief eventuele garantie, voor de technische administratie en voor onze eigen marketingdoeleinden, evenals voor het selecteren van passende outfits in uw toekomstige bestellingen. Rechtsgrondslag is artikel. 6 alinea. 1, b) AVG.

3. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De door ons verzamelde gegevens worden alleen doorgegeven wanneer dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren of als er een andere rechtmatige grondslag bestaat om deze gegevens door te geven.

Een deel van de gegevensverwerking kan door onze serviceproviders uitgevoerd worden. Naast de reeds in dit privacybeleid genoemde serviceproviders kunnen we ook gebruik maken van datacenters waar onze website en databases worden opgeslagen, IT-serviceproviders die onze systemen onderhouden, en adviesbureaus. Als we gegevens doorgeven aan serviceproviders, dan mogen zij deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van hun taken. Deze serviceproviders zijn zorgvuldig door ons uitgekozen en voor een specifieke opdracht aangesteld. Zij zijn contractueel aan onze instructies gebonden, hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om de rechten van de betrokken personen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Daarnaast moeten er soms gegevens overgedragen worden in verband met officiële onderzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures indien dit noodzakelijk is voor een eventuele gerechtelijke vervolging of handhaving van de wet.

4. OPSLAG EN VERWIJDERING

IP-adressen (zie paragraaf 2.1) worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd of geanonimiseerd.

Gegevens van ingelogde gebruikers of gebruikersaccounts (zie paragraaf 2.2) worden opgeslagen en later gebruikt voor eventuele toekomstige Cloakroom Box-bestellingen. Als aanbieder van persoonlijke diensten leren we van eerder geplaatste bestellingen zodat we u in de toekomst de juiste outfits in de meest gepaste stijl kunnen opsturen. Als u een gebruikersaccount bij The Cloakroom heeft, zullen we uw gegevens daarom pas verwijderen als u ons daarom officieel verzoekt.

5. NIEUWSBRIEF

Om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief wordt een zogenaamd dubbel opt-in proces gebruikt, waarbij de gebruiker zijn inschrijving dient te bevestigen door te klikken op een link via een notificatie e-mail, voordat hij zijn eerste nieuwsbrief van The Cloakroom kan ontvangen. Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig, alsmede informatie waardoor wij kunnen nagaan of u daadwerkelijk de eigenaar van het verschafte e-mailadres bent, of dat de eigenaar heeft ingestemd met het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij gebruiken de naam en achternaam van huidige klanten om hen persoonlijk te kunnen aanschrijven. Er worden geen andere gegevens verzameld. De verwerking heeft uitsluitend doel u de nieuwsbrief toe te sturen en uw inschrijving te bevestigen. Rechtsgrondslag is artikel. 6 alinea. 1, a.) AVG. De toestemming om deze gegevens op te slaan alsmede te gebruiken om de nieuwsbrief te versturen, kan op ieder moment per e-mail of post naar de adressen zoals vermeld op de ‘contact’ pagina van de website, of door te klikken op de ‘afmelden’ link in iedere nieuwsbrief, worden ingetrokken.

6. CREDIT CHECK

The Cloakroom biedt zijn klanten de best mogelijke oplossing om kleding aan te proberen in het comfort van je eigen woonkamer, zonder dat je de kleding van te voren hoeft te betalen. Om klanten de mogelijkheid per factuur te laten betalen geeft The Cloakroom opdracht tot een credit check aan Alektum. Alektum ontvangt de volgende gegevens van de klant; naam, geboortedatum en adres. Vervolgens sturen zij een ‘score’ aangaande de kredietwaardigheid van de betaling en indien voorhanden, informatie over mogelijke negatieve impact op de betaal prestatie (bijv. een lopend incasso process). Een negatieve score kan er toe leiden dat The Cloakroom bepaalde betaalmogelijkheden niet aanbiedt of over gaat tot een pre-authorisatie (reservering) van een bedrag van €100 op jouw credit card voordat de box wordt verstuurd. Aanvullende informatie hierover vind je in onze ALGEMENE VOORWAARDEN onder paragraaf 7.5. Als je liever niet wil dat er een kredietwaardigheidscontrole wordt uitgevoerd, selecteer dan de optie 'betalen met creditcard' wanneer je je bestelling plaatst.

Wij proberen op basis van de door ons verzamelde informatie en eerdere ervaringen toekomstige gebeurtenissen te voorspellen en daaraan een score te verbinden. De berekening van waarschijnlijkheidswaarden is voornamelijk gebaseerd op de informatie die er bij kredietinstellingen over de betreffende persoon is opgeslagen. Op basis van de beschikbare gegevens over deze persoon en andere gegevens worden deze waarschijnlijkheidswaarden op een statistische groep personen toegepast die in het verleden vergelijkbare betaalpatronen hebben laten zien. Deze techniek wordt ook wel “logistische regressie” genoemd. Dit is een goed onderbouwde, wiskundig-statistische methode om risicofactoren te voorspellen en wordt al vele jaren op succesvolle wijze toegepast.

6.1. ALEKTUM GROUP

The Cloakroom geeft op deze wijze persoonsgegevens door aan The Alektum Group, Augustenstraße 79, 8033 München, in Duitsland, die in het kader van contractuele relaties worden verzameld over de toepassing, uitvoering en beëindiging van deze zakelijke relatie, evenals gegevens over non-contractueel of frauduleus gedrag. De wettelijke basis voor deze gegevensoverdrachten staat beschreven in Artikel 6, paragraaf 1 b.) en artikel 6, paragraaf 1 f) van de AVG. Doorgifte van gegevens op basis van Artikel 6, paragraaf 1 f) van de AVG is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van The Cloakroom of derden te beschermen. Dit belang weegt echter niet op tegen de fundamentele rechten en vrijheden van de betreffende persoon waarvan de persoonlijke gegevens beschermd moeten worden. De gegevensuitwisseling met de Alektum Group dient ook ter vervulling van wettelijke verplichtingen, zoals het controleren van de kredietwaardigheid (§ 505a en 506 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, “BGB”).

De Alektum Group verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze om er profielen mee op te bouwen (scoring). Hiermee voorziet het zijn contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland, en zonodig ook andere derde landen (als hier een toereikend besluit van de Europese Commissie over bestaat) van de benodigde informatie om daarmee onder andere de kredietwaardigheid van natuurlijke personen te kunnen beoordelen. Meer informatie over de activiteiten van de Alektum Group kunt u vinden via https://www.alektumgroup.de/%C3%BCber-die-alektum-group/datenschutz-und-cookies .

7. COOKIES

Voor sommige diensten die wij aanbieden is het noodzakelijk om cookies te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk ('sessiecookie') of permanent ('permanente cookie') op de harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te downloaden. Het hoofddoel van een cookie is vooral om ons aanbod beter op uw wensen af te stemmen en om uw gebruik van onze dienst zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. De meeste browsers accepteren het gebruik van cookies als standaard. U kunt uw browser echter zo instellen dat deze het gebruik van cookies afwijst of u hierom van tevoren om toestemming vraagt. Als u cookies weigert, functioneren sommige delen van onze site en ons aanbod mogelijk niet optimaal.

We gebruiken cookies om uw online ervaring met onze dienst op uw wensen aan te passen en optimaliseren. We maken voornamelijk gebruik van 'sessiecookies' die meteen na het afsluiten van de browser worden verwijderd. Sessiecookies worden gebruikt tijdens het inlogproces.

'Permanente' cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw taalvoorkeur te onthouden zodat u deze niet telkens hoeft in te stellen wanneer u onze website bezoekt. Permanente cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. Deze periode kan per cookie kan verschillen.

Ook de analyse- en reclame maatregelen van The Cloakroom zijn gebaseerd op het gebruik van cookies (zie paragraaf 8).

8. ANALYSE- EN RECLAME MAATREGELEN

Om onze website te verbeteren, gebruiken we verschillende technologieën om het gebruiksgedrag te analyseren en de bijbehorende gegevens te evalueren. Daarnaast vestigen we de aandacht op onze diensten door middel van online reclame. Deze processen zijn anoniem of pseudoniem, maar nooit persoonlijk. In de volgende paragraaf willen we deze technologieën en de providers die ervoor worden gebruikt meer in detail uitleggen.

De rechtsgrondslag is artikel. 6 alinea. 1, f.) DSGVO, gebaseerd op het legitieme belang van The Cloakroom bij het adverteren van de diensten en bij het analyseren van gebruikersgedrag om de website te verbeteren en verder te ontwikkelen.

8.1. GOOGLE ANALYTICS

Deze website gebruikt Google Analytics, een web-analyse dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van Cookies om websites te analyseren op bezoekersgedrag. De door Cookies gegenereerde informatie ten aanzien van het gebruik van deze website, wordt door Google naar een server in de V.S. gestuurd, waar de informatie wordt opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google het EU-VS PRIVACY SHIELD (privacyscherm) geraadpleegd. IP-adressen worden verkort voordat enige analyse van gebruikersstatistieken plaatsvindt, zodat er geen conclusies ten aanzien van de identiteit van de gebruiker kunnen worden getrokken. Om ervoor te zorgen dat het verzamelen van IP-adressen anoniem is, is Google Analytics op onze website uitgebreid met de code ‘anonymizeIp’.

Google gebruikt de via Cookies verzamelde informatie om het gebruik van onze website te analyseren, om verslag te doen van website activiteiten voor de website operators en voor overige aan website- en internet gebruik gerelateerde diensten. Bijkomend kan Google deze informatie met derde partijen delen in zoverre Google wettelijk verplicht is dit te doen of in zoverre derde partijen door Google zijn ingeschakeld voor het verwerken van gegevens. U kunt de installatie van Cookies voorkomen door middel van bepaalde instellingen in uw browser software, dit kan echter de functionaliteit van sommige gedeeltes van de website beperken.

U kunt voorkomen dat Cookies gegevens verzamelen van uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres), alsmede het verwerken van deze gegevens door Google, door deze PLUGIN te downloaden.

Als alternatief voor browser Plug-ins of browsers op mobiele apparaten, kan een OPT-OUT-COOKIE ook worden ingesteld om de verzameling van gegevens door Google Analytics op deze website bij toekomstige bezoeken te blokkeren (de Opt-Out zal alleen geldig zijn voor dit domein en deze browser). Wanneer de cookies in deze browser worden verwijderd, moet de Opt-Out opnieuw worden ingesteld.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u vinden in PRIVACY EN BEVEILIGING VAN GEGEVENS van Google Analytics en het PRIVACYBELEID van Google.

8.2. GOOGLE ADWORDS-FUNCTIE 'CONVERSIES BIJHOUDEN'

Deze website gebruikt de Google AdWords-functie 'Conversies bijhouden', een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, de VS (‘Google’). Aan de hand van deze dienst wordt de efficiëntie van de geleverde reclame (de zogenaamde 'AdWords-campagnes') gemeten. Via dit analyseprogramma kan Google de prestaties van de aangeboden advertenties beter beoordelen en kunnen Google zowel als klanten van Google de kwaliteit en relevantie van de advertenties die u te zien krijgt, verbeteren.

De Google AdWords-functie 'Conversies bijhouden' maakt gebruik van cookies. De informatie die door de cookies voor deze analyse wordt verzameld, wordt door Google naar een server in de VS opgestuurd en daar opgeslagen. In geval er persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd, worden deze beschermd door het door Google erkende EU-VS-PRIVACYSCHILD. De cookies blijven in het algemeen 30 dagen lang actief op uw computer. Als u tijdens deze periode onze website bezoekt, krijgen Google en wij bericht dat u onze reclame heeft gezien. U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door een specifieke instelling in uw browser software in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat sommige delen van de website niet goed werken.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u vinden in het PRIVACYBELEID van Google.

8.3. GOOGLE REMARKETING

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie - of 'vergelijkbare doelgroepen'-functie - van Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Door gebruik te maken van deze functie, kan de aanbieder zich door middel van gerichte reclame tot de bezoekers van deze website richten door hen gepersonaliseerde, op inhoud gerelateerde advertenties te laten zien wanneer zij andere websites op het Google Display Network bezoeken. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google het EU-VS PRIVACY SHIELD geraadpleegd. Google maakt gebruik van cookies om websites te analyseren op bezoekersgedrag. Deze analyses worden vervolgens gebruikt om relevante advertenties te creëren die aansluiten op de interesses van hun bezoekers. Hiertoe slaat Google een klein bestand met een reeks nummers op in de browsers van de bezoekers van de website. Deze nummers bevatten informatie over website bezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van de website. Persoonlijke gegevens van deze bezoekers aan de website worden niet bewaard.

Wanneer bezoekers vervolgens een andere Google Display Network-pagina bezoeken, worden er advertenties weergegeven die zeer waarschijnlijk informatie en producten bevatten met betrekking tot websites die zij al eerder hebben bezocht. U kunt voorkomen dat Google cookies over uw bezoekersgedrag verzamelt, en het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen, door naar de onderstaande link te gaan en de daarin genoemde PLUG-IN te downloaden en installeren. Als alternatief voor de browser plug-in of in browsers op mobiele apparaten, kunt u de optie 'GEPERSONALISEERDE RECLAME' uitschakelen in de Google Advertentie-instellingen. In dit geval zal Google alleen algemene advertenties weergeven die niet zijn geselecteerd op basis van de informatie die over u is verzameld.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het PRIVACYBELEID van Google.

8.4. FACEBOOK CONNECT

Wij bieden de mogelijkheid voor aanmelding bij de The Cloakroom website door de gegevens van uw Facebookprofiel te gebruiken. Voor dit doeleinde gebruiken wij Facebook Connect, een dienst die aangeboden wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ‘Facebook’). Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Facebook het EU-VS PRIVACY SHIELD geraadpleegd. Indien u van deze optie gebruik wenst te maken, zult u eerst naar Facebook worden omgeleid. Daar wordt u verzocht zich aan te melden met gebruikersnaam en wachtwoord. Wij registreren uw login gegevens niet. Indien u reeds aangemeld bent bij Facebook, zal deze stap worden overgeslagen. Nadien zullen uw naam, verjaardag en e-mailadres met ons gedeeld worden, indien u hiermee akkoord gaat door te bevestigen via de ‘Login met Facebook’ knop. Tijdens het aanmelden bij onze website, kunt u eventueel een afbeelding vanaf Facebook naar The Cloakroom uploaden zodat onze stylisten een meer op de persoon toegesneden kledingselectie kunnen maken. Er zal een permanente link tussen uw gebruikersprofiel en uw Facebookprofiel worden gemaakt. Verdere informatie over de privacy van gegevens en de instellingen voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in het gedeelte GEGEVENSBELEID van Facebook.

8.5. FACEBOOK PIXEL

Op onze website zijn remarketing-tags (zogenaamde 'Facebook-Pixels') ingesloten, die geleverd worden door Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, de VS ('Facebook'). In geval er persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd, worden deze beschermd door het door Facebook erkende EU-VS PRIVACYSCHILD. Als u onze website bezoekt, wordt er via de remarketing-tags een verbinding gelegd tussen uw browser en een Facebook-server. Via deze server ontvangt Facebook de informatie dat uw IP-adres onze website heeft bezocht. Facebook gebruikt deze gegevens om ons te voorzien van statistische en anonieme informatie over het algemene gebruik van onze website en de doeltreffendheid van onze Facebook-advertenties ('Advertenties'). Als u zich hebt ingeschreven bij Facebook en u hier toestemming voor hebt gegeven in uw persoonlijke privacy-instellingen, kan Facebook dit soort informatie aan uw Facebook-account koppelen en u op basis daarvan gerichte Facebook-advertenties laten zien.

U kunt de privacy-instellingen op elk gewenst moment in uw Facebook-profiel bekijken en veranderen. Als u Facebook niet langer toestaat om uw gegevens op een dergelijke manier te verwerken, krijgt u vanaf dat moment Facebook-advertenties te zien die niet door de remarketing-tags zijn uitgekozen. Ook als u geen Facebook-profiel hebt, kunt u de algemene gegevenskoppeling met Facebook uitschakelen door een externe uitbreiding te gebruiken, zoals Facebook Blocker.

U kunt de ADVERTENTIEVOORKEUREN op elk gewenst moment in uw Facebook-profiel bekijken en veranderen. Als u Facebook niet langer toestaat om uw gegevens op een dergelijke manier te verwerken, krijgt u vanaf dat moment Facebook-advertenties te zien die niet door de remarketing-tags zijn uitgekozen. U kunt de verwerking van uw gegevens ook voorkomen door op de volgende knop te drukken:

AANGEPASTE OPT-OUT

Meer informatie over de privacy van uw gegevens en de instellingen waarmee u deze privacy kunt beschermen, zijn te vinden in de sectie GEGEVENSBELEID van Facebook.

8.6. FACEBOOK FANPAGE

Wij beheren een Fanpage op het sociale netwerk van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook”) waarop we, in gezamenlijke verantwoordelijkheid, contact met potentiële klanten en volgers onderhouden en informatie over onze producten en diensten publiceren.

Op basis van deze interactie ontvangen wij statistische gegevens van Facebook over de manier waarop Facebook-/Fanpage-gebruikers gebruik van onze Fanpage maken (telefoonnummers, namen, interacties zoals het aantal vind-ik-leuks en opmerkingen, maar ook demografische informatie en andere statistische gegevens gebaseerd op specifieke parameters over ons bedrijf en speciale Fanpage-aanbiedingen die ons helpen de interactie van klanten met onze website beter te begrijpen). Ga voor nadere uitleg over de aard en omvang van deze statistische gegevens naar het tabblad Facebook-paginastatistieken, of raadpleeg de informatie in de Verantwoordelijkheidsovereenkomst die als bijlage aan de sectie Pagina-inzichten van Facebook is toegevoegd. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6, paragraaf 1, lid b van de AVG.

In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Facebook hebben we geen invloed op de gegevens die door Facebook onder eigen verantwoordelijkheid verwerkt worden. We willen u er echter op attent maken dat telkens wanneer u de Fanpage bezoekt, de gegevens over uw gebruik van Facebook en de Fanpage aan Facebook worden doorgegeven. Facebook verwerkt bovengenoemde informatie vervolgens tot gedetailleerde statistieken en gebruikt deze voor haar eigen marktonderzoek- en reclamedoeleinden waarop wij geen invloed hebben. Meer informatie hierover vindt u in de sectie Gegevensbeleid van Facebook. In geval er persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd, worden deze beschermd door het door Facebook erkende EU-VS Privacyschild.

Het staat gebruikers vrij om de in dit privacybeleid beschreven rechten uit te oefenen ten opzichte van persoonlijke gebruikersgegevens die wij tijdens ons beheer van de Fanpage in ons bezit hebben. Als de gebruiker daarnaast zijn of haar rechten jegens Facebook wil doen laten gelden, dan kunnen zij altijd direct contact met Facebook opnemen. Raadpleeg het gegevensbeleid van Facebook hierboven voor meer informatie. Facebook is volledig op de hoogte van de technische bedrijfsaspecten van het platform en de daarmee verbonden gegevensverwerking zowel als de specifieke doeleinden van deze gegevensverwerking, en kan op verzoek passende maatregelen nemen als gebruikers hierom vragen op basis van de rechten die tot hun beschikking staan. Als gebruikers besluiten om van hun rechten gebruik te maken, dan willen wij hen hierin zo goed mogelijk van dienst zijn en zullen dergelijke verzoeken van gebruikers direct doorsturen naar Facebook.

8.7. SOCIALE MEDIA-PLUGINS VAN FACEBOOK

Op onze website zijn sociale media-plugins (zoals de Vind-ik-leuk-knop) ingesloten, die geleverd worden door Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, de VS ('Facebook'). In geval er persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd, worden deze beschermd door het door Facebook erkende EU-VS PRIVACYSCHILD. Aan de hand van deze plugins ontvangt Facebook de informatie dat u de relevante pagina van ons online aanbod hebt bezocht. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u een Facebook-account hebt, of ingelogd bent of niet. Als u bij Facebook bent ingelogd, worden deze gegevens direct gebundeld met die van uw account. Wanneer u op de geactiveerde knop klikt en de sites zo met elkaar verbindt, slaat Facebook deze informatie, inclusief tijd en datum, op in uw account en deelt zij deze met al uw contacten. Als u uw Facebook-account niet op deze manier wilt koppelen, moet u zich eerst uitloggen voor u de knop activeert.

Facebook bewaart deze gegevens in de vorm van een gebruikersprofiel en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of om er de presentatie en lay out van haar website mee aan te passen. Een dergelijke beoordeling wordt met name uitgevoerd (ook bij niet-ingelogde gebruikers) om speciaal op u gerichte reclame te laten zien en andere gebruikers te informeren over uw activiteit op onze website. U heeft het recht om deze gebruikers profilering te weigeren. Als een Facebook-gebruiker kunt u de op uw sociale activiteiten gebaseerde reclame uitschakelen in uw ADVERTENTIEVOORKEUREN. Ook kunt u het laden van de sociale media-plugins van Facebook volledig blokkeren door middel van een externe uitbreiding in uw browser zoals de Facebook Blocker.

Meer informatie over de privacy van uw gegevens en de instellingen waarmee u deze privacy kunt beschermen, zijn te vinden in de sectie GEGEVENSBELEID van Facebook.

8.8. HOTJAR

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalysedienst die geleverd wordt door Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa ('Hotjar'). Deze dienst analyseert het gedrag van gebruikers op onze website zodat wij op basis van die analyse een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

Hotjar gebruikt de door de cookies verzamelde informatie om het website gebruik te analyseren, activiteitsrapporten voor websitebeheerders op te stellen en enkele andere diensten te leveren die betrekking hebben op het gebruik van de website en het internet.

U kunt de plaatsing van deze cookies via uw browserinstellingen voorkomen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat sommige delen van de website niet optimaal werken. U kunt de verzameling van gegevens door Hotjar bij toekomstige bezoeken blokkeren door een opt OUT-COOKIE te plaatsen (de opt-out is alleen geldig voor dit domein en deze browser). Wanneer de cookies uit deze browser worden verwijderd, moet er een nieuwe opt out-cookie worden ingesteld.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u vinden op de pagina met het PRIVACYBELEID van Hotjar.

8.9. MATOMO

Deze website maakt gebruik van MATOMO, een open source web-analyse dienst, die onder de GNU General Public License (below ‘Matomo’) valt. Matomo maakt gebruik van een Cookie om websites op gebruiksgedrag te analyseren. De Cookie, die op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt, draagt ook uw verkorte IP-adres over en slaat deze op. Dit houdt in dat IP-adressen zijn geanonimiseerd wanneer gegevens worden overgedragen aan onze server zodat wij geen individuele bezoekers van onze website kunnen identificeren. Uitsluitend wij zullen toegang hebben tot de gebruiksgegevens die ons door de Cookie worden overgedragen. Deze gegevens zullen niet met derden worden gedeeld. Deze analyse heeft uitsluitend ten doel onze web aanwezigheid te optimaliseren en verder te ontwikkelen.

U kunt de installatie van de Cookie voorkomen door middel van de desbetreffende instelling in uw browser software, dit kan echter de functionaliteit van sommige gedeeltes van de website beperken.

Daarnaast kunt u ook de registratie van de door de Cookies gegenereerde gegevens en door het algemene gebruik van deze website (incl. IP-adressen) blokkeren en de verwerking van deze gegevens blokkeren door op de onderstaande knop te klikken. Uw browser zal een opt-out Cookie inschakelen die Matomo blokkeert om in de toekomst gebruiksgegevens te genereren. Houd er rekening mee dat na het verwijderen van alle cookies in uw browser, of als u een andere browser en/of een ander profiel gebruikt, een nieuwe opt-out cookie moet worden ingesteld. U kunt de opt-out Cookie opnieuw activeren in uw browser, door nogmaals op deze knop te klikken.

Je kunt ervoor kiezen om geen uniek cookie identificatie nummer van je computer te hebben, zodat er op deze website van uw apparaat geen data verzameld of geanalyseerd kan worden.
Om hiervoor te kiezen klik alstublieft hier en selecteer the Matomo opt-out cookie button.

Meer informatie over dataprivacy vindt u in de WEB ANALYTICS PRIVACY in Matomo.

8.10. EXACTAG

Deze website maakt gebruik van exactag, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Exactag GmbH, Philosophenweg 17, 47051 Duisburg, Duitsland ('exactag'). Exactag verzamelt en verwerkt gegevens op deze website en bijbehorende subpagina's voor marketingdoeleinden en het optimaliseren van de website. Op basis van de door cookies en zogenaamde browser-vingerafdrukken verkregen gegevens kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt. Met deze fingerprint-technologie kunnen bepaalde omgevingsvariabelen uit de internetbrowser in een database worden opgeslagen, zonder daarbij directe, gebruikerspecifieke gegevens zoals IP-adressen op te slaan. De cookies en/of vingerafdrukken zorgen ervoor dat de internetbrowser bij een volgend bezoek weer herkend wordt. De op basis van exactag-technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren.

U kunt de verzameling van door cookies en fingerprinting gegenereerde en aan uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens en de verwerking ervan door exactag voorkomen door een opt-out voor cookies in te stellen (de opt-out werkt alleen in de door u gebruikte browser en alleen voor dit domein). Wanneer u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u de onderstaande link opnieuw gebruiken.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het Privacybeleid van exactag.

8.11. INTEREST-BASED ONLINE ADVERTISING

Onze website maakt gebruikt van op interest-based online reclame om onze diensten interessanter te maken en meer op u toegesneden te laten zijn. We maken gebruik van zogeheten ‘retargeting’ technologieën die het ons mogelijk maken voormalige bezoekers aan onze website te benaderen die interesse hebben getoond in onze producten, via advertenties op websites van onze partners gebaseerd op Cookies. Gedurende dit proces verzamelen wij alleen geanonimiseerde en alias gegevens. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, noch gebruikersprofielen gemaakt met uw persoonsgegevens, indien deze beschikbaar zijn.

Als u geen op belangen gebaseerde advertenties wenst te ontvangen, kunt u zich naast de in dit privacybeleid genoemde mogelijkheden om toestemming te weigeren, afmelden met de relevante instellingen op HTTP://PREFERENCES-MGR.TRUSTE.COM/ , waar gecombineerde bezwaarformulieren voor adverteerders beschikbaar zijn. TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA (‘TRUSTe)’s website biedt de optie om in één keer alle reclame te deactiveren met behulp van ‘opt-out’ Cookies of door individuele instellingen per provider te verschaffen. Let op dat er na het verwijderen van alle Cookies in uw browser, of indien u een andere browser en/of profiel gebruikt, er een nieuwe opt-out Cookie geïnstalleerd moet worden.

9. EXTRA FUNCTIONALITEITEN

Tenslotte gebruiken we diverse technologieën op onze website om onze klanten in staat te stellen sociaal met elkaar te communiceren, extra functies aan te bieden en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. In de volgende sectie leggen we deze technologieën en de daarvoor ingehuurde dienstverleners nader aan u uit.

De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6, paragraaf 1 f) van de AVG, op grond van het gerechtvaardigde belang van The Cloakroom om interactiemogelijkheden te creëren en haar website op een effectieve manier te ontwikkelen en te verbeteren.

9.1. GOOGLE TAG MANAGER

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een dienst die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, de VS (‘Google’). De Tag Manager beheert de hulpmiddelen waarmee verbruiksgegevens geanalyseerd worden en waarmee andere diensten, zogenaamde website-tags, geleverd kunnen worden. Een tag is een element dat in de broncode van onze website wordt opgeslagen, bijvoorbeeld om het verkeer en gedrag van klanten te meten, remarketing toe te passen of het effect van online reclame en sociale mediakanalen vast te leggen. De Google Tag Manager maakt geen gebruik van cookies en slaat geen persoonlijke gegevens op. De Google Tag Manager activeert andere tags die mogelijk wel gegevens verzamelen. Sommige gegevens worden op een Google-server in de VS opgeslagen. Als er deactivering op domein- of cookieniveau wordt toegepast, blijft deze deactivering voor alle trackingtags die met Google Tag Manager geïmplementeerd zijn van kracht.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid en andere informatie over de Tag Manager van Google.

9.2. ZENLOOP

Deze website maakt gebruik van de diensten van Zenloop GmbH, Brunnenstr. 196, 10119 Berlijn (“zenloop”) die alle feedback van klanten voor ons verzamelt en analyseert. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6, paragraaf 1, f.) van de DSGVO AVG.

Er kunnen diverse gegevens verwerkt worden (e-mailadres, naam, feedback en andere gegevens die tijdens uw bezoek aan de Zenloop-website verzameld zijn). Meer informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van Zenloop vindt u in het Privacybeleid van Zenloop.

Als u oorspronkelijk besloten had om feedback te geven maar inmiddels van gedachten veranderd bent, kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens door contact met ons op te nemen.

10. UW RECHTEN

Op verzoek zullen wij u informeren of en welke gegevens over u door ons zijn opgeslagen. Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u ook het recht om de verwerking te corrigeren, te beperken of de gegevens te verwijderen. U heeft ook het recht om de gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat. Om deze rechten te doen gelden, gelieve contact op te nemen met de hierboven vermelde contactgegevens. Dit geldt ook als u kopieën van garanties wenst te ontvangen om een adequaat niveau van gegevensbescherming aan te tonen of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw gegevens als geheel of voor individuele maatregelen in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt uw persoonlijke gegevens ook direct corrigeren via onze website onder ‘Mijn Cloakroom’.

Tot slot heeft u het recht in beroep te gaan bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt dit recht uitoefenen ten overstaan van een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woonachtig bent, op uw werkplek of op de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd.

Datum: November 2018

Matomo Optout

Optout

Optout Google Analytics tracking
Optout Facebook tracking

Facebook arrow
Meld je aan met Facebook